Schelde: een stroom in verandering

In 2017 verscheen De Schelde: stroom in verandering: mens, landschap en klimaat van prehistorie tot nu : archeologisch onderzoek van Philippe Crombé en Davy Herremans.

Dit boek vertelt het verhaal van de Schelde, vanaf haar ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd tot vandaag, en toont aan hoe het steeds veranderende klimaat hierbij een sturende kracht was. Het klimaat en de Schelde oefenden bovendien een belangrijke invloed uit op de natuurlijke omgeving (plant en dier) en de mens, vanaf de prehistorische jagers-verzamelaars, over de vroegste landbouwers tot de Romeinse en middeleeuwse ontginners. Het boek illustreert op treffende wijze het creatief aanpassingsvermogen van de mens doorheen de tijd: een boodschap die ons kan helpen om de huidige klimaatuitdagingen aan te pakken. (Bron: achterflap van het boek)

Op donderdag 1 maart 2018 om 19u30 geeft Philippe Crombé in de Krook  een lezing over het boek.

De Krookbibliotheek toont een keuze van Schelde-titels in de Agora tot 1 maart 2018.  

Meer over het boek en de tentoonstelling.

Geschiedenis

Alles is water : 2000 jaar Europese riviervaart

Alles is water : 2000 jaar Europese riviervaart

Logboek van de kogge : middeleeuws schip gestrand in 't zand

Logboek van de kogge : middeleeuws schip gestrand in 't zand

Verslag van het onderzoek naar het wrak van een middeleeuwse kogge, aangetroffen in de Schelde bij Antwerpen, waarbij wordt ingegaan op de middeleeuwse scheepvaart en handel en de Hanze.

Laveren om de Schelde : kroniek van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart vanaf 1839

Laveren om de Schelde : kroniek van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart vanaf 1839

Tabula Scaldis : tafereel van de Schelde

Tabula Scaldis : tafereel van de Schelde

Tekeningen en bespiegelingen over de rivier De Schelde.

De Schelde : verhaal van een rivier

De Schelde : verhaal van een rivier

Dit boek vertelt de geschiedenis van de Schelde over een periode van 15.000 jaar.

Schelde : rivier zonder grenzen

Schelde : rivier zonder grenzen

Scheldegezichten

Scheldegezichten

De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland : met bouwbeschrijving voor een model van een knots

De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland : met bouwbeschrijving voor een model van een knots

De Schelde : van bron tot monding

De Schelde : van bron tot monding

De Schelde achterna

De Schelde achterna

Binnenscheepvaart in Vlaanderen in oude prentkaarten

Binnenscheepvaart in Vlaanderen in oude prentkaarten

Westerschelde

Met have, goed & schip over de Schelde : vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding

Met have, goed & schip over de Schelde : vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding

Westerschelde : droom van een stroom : herinneringen aan Thijs Kramer

Westerschelde : droom van een stroom : herinneringen aan Thijs Kramer

Fotoboek, aangevuld met feitelijke informatie.

Enigma en de strijd om de Westerschelde : het falen van de geallieerde opmars in september 1944

Enigma en de strijd om de Westerschelde : het falen van de geallieerde opmars in september 1944

Het kraken van de codeermachine, de Enigma, van de Duitse strijdkrachten en de invloed hiervan op de geallieerde operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Langs de boorden van de Schelde

Langs de boorden van de Schelde

Zeilen tussen land en zee : zeilloodsboten op de Vlaamse Banken en de Westerschelde

Zeilen tussen land en zee : zeilloodsboten op de Vlaamse Banken en de Westerschelde

Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde

Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde

Zwerftocht door natuur en landschap van de Westerschelde met speciale aandacht voor het Verdronken land van Saeftinghe.

Oosterschelde

De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden

De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden

Gent selectie

Flanders port area

Flanders port area

Gent op de wateren en naar de zee

Gent op de wateren en naar de zee

Tussen wal en schip : erfgoed op en rond het water in Vlaanderen

Tussen wal en schip : erfgoed op en rond het water in Vlaanderen

over: Het openleggen van de Nederschelde

Dienst Monumentenzorg en Architectuur stelt voor in 2012 : 5 lezingen

Dienst Monumentenzorg en Architectuur stelt voor in 2012 : 5 lezingen

over: Het openleggen van de Nederschelde

Erfgoedmemo 2011-2012

Erfgoedmemo 2011-2012

Over Leie en Schelde

Gent beeld

Van op de Muinkbrug ziet de kijker de Sint-Pietersabdij op de hoge Blandijnberg en de Muinkmeersen aan de oostzijde van de Schelde, terwijl helemaal achteraan de oudste stadskerk, later Sint-Baafskathedraal, het panoramische gezicht beheerst.

Bron: Kleurrijk: Wynantz & Gent omstreeks 1820

Meer beelden over de Schelde in de Gentse Beeldbank

Voorwerpen in de STAM-collectie ivm de Schelde

Literaire verwijzingen naar de Schelde in Gent vind je in de databank Literair Gent

Muinkschelde en Sint-Pietersabdij, uit de Collectie Wynantz, 1820
Muinkschelde en Sint-Pietersabdij, uit de Collectie Wynantz, 1820

Waterlopen beleid - Sigmaplan - Deltaplan

Naar een duurzaam rivierbeheer : hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad

Naar een duurzaam rivierbeheer : hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium : besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium : besluiten van de Nederlandse en Vlaamse regering

De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden

De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden

De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden

De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden

Haven van Antwerpen

Zes eeuwen Antwerpse naties : van lokale corporaties tot logistieke wereldspelers

Zes eeuwen Antwerpse naties : van lokale corporaties tot logistieke wereldspelers

Antwerpen wereldhaven : over handel en scheepvaart

Antwerpen wereldhaven : over handel en scheepvaart

Mijn haven, mijn thuis? : 14 scènes uit het huwelijksleven van haven en stad

Mijn haven, mijn thuis? : 14 scènes uit het huwelijksleven van haven en stad

Flanders port area

Flanders port area

Haven in de branding : de economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900

Haven in de branding : de economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900

Antwerp : a port for all seasons

Antwerp : a port for all seasons

The port of Antwerp

The port of Antwerp

De Antwerpse naties : zes eeuwen actief in haven en stad

De Antwerpse naties : zes eeuwen actief in haven en stad

Doel

De engel van Doel

De engel van Doel

Doel met een hoofdletter

Doel met een hoofdletter

Beeld van het Vlaamse Doel, een polderdorp aan de Schelde dat in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk ten prooi zal vallen aan de expansiedrift van de Antwerpse havenbelangen

Doel moet blijven

Doel moet blijven

Doel : dorp aan de geldstroom

Doel : dorp aan de geldstroom

Van de kaart : 29 dichters over Doel

Van de kaart : 29 dichters over Doel

De bres

De bres

De auteur keert terug naar het Waasland, dichtbij de grens met Nederland, waar hij opgroeide en constateert dat daarin vele bressen zijn geslagen door de industrialisering.

Er wonen nog mensen : tekenen van leven in Doel

Er wonen nog mensen : tekenen van leven in Doel

Het dorp Doel in Oost-Vlaanderen, dat moest verdwijnen in het kader van de uitbreidingsplannen van de haven van Antwerpen, en zijn bewoners in beeld gebracht met paginagrote tekeningen voorzien van korte interviews.

Doel : polderdorp & omgeving

Doel : polderdorp & omgeving

Verleden en toekomst van een van de meest besproken Vlaamse dorpen In Doel, polderdorp en omgeving wordt de rijke geschiedenis van de linkerpolderoever geschetst, van de 13e eeuw tot vandaag, met aandacht voor de geografsche, sociale, culturele en historische aspecten van het polderdorp en zijn omgeving. (flaptekst)

Oorlog en diplomatie

De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45 : de openstelling van de Schelde in 1944 en de bevrijding van Antwerpen

De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45 : de openstelling van de Schelde in 1944 en de bevrijding van Antwerpen

De strijd om de Schelde : het verhaal van militairen en burgers tijdens de bevrijding van zuidwest Nederland en Vlaanderen 1944

De strijd om de Schelde : het verhaal van militairen en burgers tijdens de bevrijding van zuidwest Nederland en Vlaanderen 1944

Een haven te ver : de Britse expeditie naar de Schelde van 1809

Een haven te ver : de Britse expeditie naar de Schelde van 1809

De slag om de Schelde : geallieerden bevrijden Zeeland september-november 1944

De slag om de Schelde : geallieerden bevrijden Zeeland september-november 1944

Ooggetuigenverklaringen van de bevrijding van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Enigma en de strijd om de Westerschelde : het falen van de geallieerde opmars in september 1944

Enigma en de strijd om de Westerschelde : het falen van de geallieerde opmars in september 1944

Het kraken van de codeermachine, de Enigma, van de Duitse strijdkrachten en de invloed hiervan op de geallieerde operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De strijd om de Schelde : het verhaal van militairen en burgers tijdens de bevrijding van zuidwest Nederland en Vlaanderen 1944

De strijd om de Schelde : het verhaal van militairen en burgers tijdens de bevrijding van zuidwest Nederland en Vlaanderen 1944

Literair

Het grote rivierenboek : Schelde, Maas, IJzer, Leie : een reisverhaal met bloemlezing

Het grote rivierenboek : Schelde, Maas, IJzer, Leie : een reisverhaal met bloemlezing

Twistgesprek tussen Demer en Schelde, zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden

Twistgesprek tussen Demer en Schelde, zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden

Mensen achter de dijk

Mensen achter de dijk

Autobiografisch getinte roman over het leven van de bevolking aan de oevers van de Schelde ten noorden van Antwerpen bij de intrede van de eerste industriee͏̈n.

De teleurgang van de Waterhoek

De teleurgang van de Waterhoek

Audio

Geïnspireerd door het Het grote rivierenboek : Schelde, Maas, IJzer, Leie : een reisverhaal met bloemlezing van Luc Devoldere maakte Klara 3 radioprogramma’s onder de titel “Escaut! Escaut!”

Hier te beluisteren.

De Vlaamse evergreen De Lichtjes van de Schelde (1952) werd door veel artiesten uitgevoerd, zoals Guido Belcanto, Daan, Louis Neefs,  Bobbejaan Schoepen, Will Tura, Wannes Van De Velde, Louis Neefs.

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.