Inleiding & lezing

200 jaar geleden, op 9 oktober 1817, werd in het Gentse stadhuis de Universiteit Gent gesticht.

16 professoren en 190 studenten startten een maand later de colleges – in het Latijn.

Vandaag werken er 9.000 personeelsleden en volgen 41.000 studenten les in 11 faculteiten met 230 disciplines.

Met een mooie tijdlijn, maar vooral met het zeer uitgebreide digitale archief UGentMemorie duikt u in de rijke geschiedenis van onze Alma mater. 

Hieronder enkele boeken over de Gentse universiteit in onze bibliotheekcollectie.

 

Keuzelijst boeken

400 Schampers in woord en beeld

400 Schampers in woord en beeld

Proffen in de straat

Proffen in de straat

175 jaar Universiteit Gent 1817-1992 : een verhaal in beeld

175 jaar Universiteit Gent 1817-1992 : een verhaal in beeld

Jong, en vlaams, en vrij : de Gentse Rijksuniversiteit in de spiegel van de literatuur

Jong, en vlaams, en vrij : de Gentse Rijksuniversiteit in de spiegel van de literatuur

De anthologie beperkt zich namelijk niet tot wat de overigens talrijke germanisten-literatoren aan het papier hebben toevertouwd. Ook buiten de Germaanse hebben Vlaamse auteurs zich over hun studie- en studententijd in Gent uitgelaten. Zo wordt deze bundel een ruimere spiegel, waarin vele andere zusterfaculteiten met vrucht zullen schouwen. En niet het minst zal ook de Gent-minnaar zijn hart kunnen ophalen bij het lezen van wat zich in deze stede, ook buiten de muren van de academische gebouwen, door, met en ... dank zij studenten heeft afgespeeld. (inleiding)

Uit de ivoren toren : 200 jaar Universiteit Gent

Uit de ivoren toren : 200 jaar Universiteit Gent

De Universiteit Gent was van bij het begin een maatschappelijk betrokken universiteit. Van bij het ontstaan van de universiteit kwamen Gentse professoren al uit de ivoren toren. Ze maakten hun onderzoek dienstbaar aan de noden van de maatschappij, zowel economisch, sociaal, politiek als cultureel. Dat gaf soms aanleiding tot controverse. Zo gooiden professoren en studenten zich vanaf de negentiende eeuw in de strijd voor de vernederlandsing. Maar ook rond ethische en sociale kwesties, seksuele emancipatie, ecologie, derde wereld, ontwapening en wereldvrede liet de Gentse universiteit zich niet onbetuigd. (flaptekst)

Gent : een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940

Gent : een geschiedenis van universiteit en stad 1817-1940

Op 9 oktober 1817 was het groot feest in de stad Gent: prins Willem van Oranje 'installeerde' die dag in de Aula in de Voldersstraat de universiteit. Beeldbepalende universitaire gebouwen verspreidden zich over de stad, studenten palmden behalve de aula's en labo's ook de straten (en het nachtleven) in, Gentse professoren woonden in de stad en namen intens deel aan het verenigings- en het politieke leven... (flaptekst)

200 jaar UGent in 200 objecten

200 jaar UGent in 200 objecten

De rijke geschiedenis van de Universiteit Gent wordt geschetst aan de hand van de meest uiteenlopende objecten, die alle iets te maken hebben met de universiteit: een versleten reiskoffer van een student, een maanatlas, een zakmicroscoop (met vlo), een medaille van de Vlaamse Nobelprijswinnaar Corneel Heymans en dergelijke..

Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit

De Gentse universiteit als katalysator in het politieke groeiproces 1846-1870

De Gentse universiteit als katalysator in het politieke groeiproces 1846-1870

Het taalminnend studentengenootschap 't Zal wel Gaan 1852-1977

Het taalminnend studentengenootschap 't Zal wel Gaan 1852-1977

Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse Rijksuniversiteit 1817-1967

Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse Rijksuniversiteit 1817-1967

Rijksuniversiteit Gent 1817-1967

Rijksuniversiteit Gent 1817-1967

'Maar wat een wespennest!' : het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit

'Maar wat een wespennest!' : het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Een universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent 1901-1965 : een glazen plafond?

Een universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent 1901-1965 : een glazen plafond?

Feest!

Stad en universiteit

Stad en universiteit. Sinds 1817 - de intro

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Laat het ons weten.