De kleine Cervantes is de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent die wordt toegekend door een jongerenjury (12- tot 14-jarigen). Deze juryleden worden gerecruteerd in de Gentse scholen (netoverschrijdend).

Hoe werkt de kleine Cervantes jury?

Per deelnemende school vormen 10 leerlingen een jury. Ze worden door een leerkracht gecoacht. Een school kan meerdere jurygroepen vormen. De jury leest de geselecteerde werken van de nominatielijst.

Deze boeken zijn beschikbaar vanaf begin december in alle bibliotheken of worden door de school en/of WOCK aangekocht voor de schoolbibliotheek.

De jurygroepen kunnen ook andere leerlingen bij dit project betrekken. Ze geven hun persoonlijke oordeel in een schooldebat en brengen het schoolverdict mee naar het grote jurydebat (eind april), met delegaties van juryjongeren uit de deelnemende scholen. Na het einddebat duiden ze de laureaat aan.

Selectie

De genomineerde Nederlandstalige boeken worden geselecteerd door WOCK in samenwerking met de Kopergietery, de medewerkers van de Gentse jeugdbibliotheek, en een aantal andere experten op het vlak van jeugdliteratuur.

Wat wil de kleine Cervantes?

Dit zijn de doelstellingen:

  • Het leesplezier bevorderen in een leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen
  • Het stimuleren van kritisch luisteren naar en spreken over lectuur via een debat en het leren ordenen van meningen en indrukken via een in te vullen juryrapport.
  • Het school- en netoverstijgend samenbrengen van jongeren met literatuur als gemeenschappelijke factor.

Meer over De kleine CervantesWinnaars vorige edities, shortlist lopend jaar enz

Deelnemen?

Mail dan naarannie.lens@gent.be

Lees meer over: Kleine Cervantes